Przeskocz do treści

Synod w Parafii

W 2022 roku rozpoczął się niezwykły synod. Papież Franciszek do współpracy zaprosił nie tylko biskupów, ale i wszystkich wiernych. 

Mamy niepowtarzalną okazję, by nauczyć się żyć we wspólnocie Kościoła w sposób świadomy i odpowiedzialny. Przed nami stoi szansa przyjęcia postawy słuchania siebie nawzajem i otwartości na drugiego człowieka.

Parafia pod wezwaniem M.B. Wspomożycielki Wiernych też chce wnieść swój wkład oraz wykorzystać ten moment do ulepszenia sposobu, w jaki działa. Synod jest okazją, byśmy jako wierni wyrazili swój głos i uczyli się wspólnej odpowiedzialności za Kościół. 

Do naszej Parafii należy ok. 20 000 mieszkańców. Aby jak najlepiej wsłuchać się w głos Parafian, grupa synodalna złożona z 10 osób opracowała ankietę, którą wypełniło prawie 500 osób.

Dziękujemy za udział w ankiecie, która trwała od 21 listopada do 5 grudnia 2021. Wyniki ankiety zostały omówione w niedzielę, 23 lutego 2022 r. przez Księdza Proboszcza [plik PDF]

Kolejnym etapem prac synodalnych będą spotkania otwarte z Parafianami w kolejne I niedziele miesiąca (począwszy od marca 2022 r.) po Mszy o godz. 18:00 w sali Matki Bożej.


Dotychczasowy przebieg:

1/ Spotkania Grupy synodalnej i przygotowanie ankiety parafialnej
2/ Ankieta parafialna od 21 listopada do 5 grudnia 2021.
3/ Analiza wyników ankiety przez Panią Annę (i Księdza Proboszcza) oraz przedstawienie ich Grupie synodalnej
4/ Przedstawienie przez Księdza Proboszcza wyników ankiety Parafianom w niedzielę, 23 stycznia 2022 r.
5/ Konsultacje z Parafianami, tzw. spotkania synodalne w kolejne I niedziele miesiąca


Zapowiedzi spotkań

  • 6 marca 2022 - temat: Duszpasterstwo seniorów
  • 3 kwietnia 2022 - temat: Zaangażowanie osób świeckich w liturgię parafialną

Zapraszamy do sali Matki Bożej na godz. 19:00.