Przeskocz do treści

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 4 kwietnia 2021

1/ Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do głębokiego i duchowego przeżycia Triduum Paschalnego:

  • Zespołowi charytatywnemu za przygotowanie i obdarowanie świątecznymi paczkami podopiecznych naszej parafii.
  • Braciom z Kościelnej Służby Porządkowej za pomoc w rozprowadzaniu palm w ubiegłą niedzielę, a także za ich czynny udział w nabożeństwach wielkotygodniowych,
  • Liturgicznej Służbie Ołtarza – lektorom i ministrantom za udział podczas nabożeństw.
  • S. Donacie za dekorację naszego kościoła: ołtarza Ciemnicy i Grobu Pańskiego oraz za troskę o wygląd wewnętrzny naszej świątyni.
  • P. Tomaszowi, Diakonowi Mikołajowi oraz Scholi za oprawę muzyczną i śpiewy podczas Mszy świętych i liturgii wielkotygodniowych
  • Kapłanom za spowiedź, przygotowanie i zaangażowanie w liturgię
  • P. Pawłowi, Tomaszowi i P. Ani za pomoc w realizowaniu transmisji internetowych
  • P. Łukaszowi i Jego Ekipie za przygotowanie placu na dzisiejsza Liturgię
  • Wszystkim Parafianom i Gościom za udział w całym Triduum paschalnym.

składamy staropolskie BÓG ZAPŁAĆ!

2/ Jutro ofiary składane na tacę są jak zwykle przeznaczone będą na potrzeby KUL-u i PWTW w Warszawie

3/ Przypominamy, że od wtorku nie będzie Mszy św. o g. 1700. Będzie natomiast Msza św. o g. 19.00. Pozostałe Msze św. bez zmian.

4/ W PIĄTEK z racji oktawy Zmartwychwstania nie obowiązuje post.

5/ W SOBOTĘ przypada 11 rocznica katastrofy smoleńskiej i 81 rocznica tzw. mordu katyńskiego. Z tej racji za wszystkie ofiary tych tragicznych wydarzeń będziemy się modlić podczas Mszy św. o g. 8.00. Po Mszy św. zaś złożymy kwiaty pod tablicą i „Dębem katyńskim”.

Bardzo dziękujemy za ofiary składane na rzecz naszego kościoła i parafii, zwłaszcza w Niedziele Palmową oraz Triduum Paschalne, zarówno tu w kościele jak i na konto parafialne.

Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy Błogosławionych Świat –
Bogatych, mimo obecnej sytuacji w optymizm i nadzieję.
Niech Zmartwychwstały Chrystus towarzyszy nam w pielgrzymce życia na każdy dzień.
ALLELUJA!