Przeskocz do treści

Rezydenci

ks. Michał Turkowski

Ks. Michał święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. kard. Józefa Glempa w 2005 roku.

Pracuje w Kurii Metropolitalnej, gdzie jest Zastępcą Delegata Biskupa ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej oraz Obrońcą Węzła Małżeńskiego.

Imieniny: 29 września, w święto śś. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała

E-mail:

ks. dr Tomasz Kopiczko

Ks. Tomasz jest pochodzi z diecezji ełckiej, skąd został posłany w celach naukowych na UKSW.

W naszej parafii posługuje od 22 września 2017 roku. Jest opiekunem Domowego Kościoła i duszpasterzem młodych.

Imieniny: 3 lipca, w święto św. Tomasza Apostoła.

ks. Damian Skiba

Ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne "Redemptoris Mater" w 2013 roku, zaś 25 maja tegoż roku z rąk Jego Eminencji Kazimierza Kard. Nycza przyjął święcenia w stopniu prezbiteratu. Do naszej parafii posłany został jako neoprezbiter.

Obowiązki wikariusza pełnił pośród nas od 25 sierpnia 2013 roku. Od 27 sierpnia 2017 roku pozostaje w naszej Parafii jako rezydent i kontynuuje studia specjalistyczne z prawa kanonicznego na UKSW.

Imieniny: 26 września, we wspomnienie ŚŚ. męczenników, Kosmy i Damiana.
E-mail: