Przeskocz do treści

Rezydenci

ks. kanonik dr Michał Turkowski

Ks. Michał święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. kard. Józefa Glempa 28 maja 2005 roku w Archikatedrze Warszawskiej.

Pracuje w Kurii Metropolitalnej, gdzie jest Zastępcą Delegata Biskupa ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej oraz Obrońcą Węzła Małżeńskiego (w Sądzie Metropolitalnym Warszawskim).

24 grudnia 2021 r. ks. Michał został odznaczony przez ks. kard. Kazimierza Nycza przywilejem noszenia rokiety i mantoletu w kolorze czarnym.

W naszej Parafii ks. Michał posługuje od sierpnia 2020 roku.

Imieniny: 29 września, w święto śś. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała

E-mail:

Komentarze ks. Michała na stronie archidiecezjalnej:

ks. prof. dr hab. Tomasz Kopiczko

Ks. Tomasz przyjął święcenia kapłańskie 22 maja 2004 roku z rąk ks. bpa Jerzego Mazura SVD.

Od jesieni 2023 roku profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W naszej Parafii posługuje od 22 września 2017 roku. Jest opiekunem Domowego Kościoła i Wspólnoty Dorosłych 30+. Prowadzi także katechezy dla dorosłych z cyklu „Do źródła wiary”, wspiera działalność Akademii dla Rodziców przy nasze Parafii.

Imieniny: 3 lipca, w święto św. Tomasza Apostoła.

Ks. Wojciech Szular

Ks. Wojciech pochodzi z Archidiecezji Przemyskiej. Jest studentem psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W naszej Parafii posługuje od piątku, 29 września 2023 roku.