Przeskocz do treści

Ostatnie informacje przed wakacjami

Nad czym warto zastanowić się przed wakacjami?

1/ WYBÓR IMIENIA: można wybrać imię z chrztu św., można również pomyśleć o nowym patronie, przeglądając katalog imion chrześcijańskich.

2/ WYBÓR ŚWIADKA: Kto może być świadkiem?
a) ukończone 16 lat
b) nie może być rodzic
c) najlepiej rodzice chrzestni
d) musi mieć bierzmowanie, a na uroczystości bierzmowania powinien przyjąć Komunię św. (czyli może przystępować do sakramentów spowiedzi i Komunii św., nie żyje w związku niesakramentalnym)

3/ Przypominam o trwających Nabożeństwach Majowych (niedziela 17.15, w dni powszednie po Mszy o 18.00) oraz
w czerwcu o Nabożeństwie Czerwcowym w tych samych godzinach. Koniecznie po jednym wpisie do indeksu.

4/ Przypominam o niedzielnej Eucharystii!!! i comiesięcznej spowiedzi (konieczne wpisy do indeksu również w okresie wakacyjnym)

5/ Obowiązkowo proszę o Wasz udział w Procesji na Boże Ciało: w czwartek 3 czerwca.

6/ Zachęcam do udziału w czuwaniu w WIGILIĘ ZESŁANIA DUCHA ŚW. w sobotę 22 lipca o g. 19.00 w górnym kościele.

7/ Po powrocie do szkoły z lockdownu, jeszcze w tym roku szkolnym, koniecznie proszę dać indeks str.3 katechecie do podpisu (po wakacjach natomiast od pierwszej lekcji postarajcie się o opinię katechety, indeks str.19 albo na oddzielnych kartkach). Nikogo, kto nie chodzi na religię, nie dopuszczę do bierzmowania.

8/ Przypominam o zawartości teczki bierzmowanego, którą przedstawicie animatorom na pierwszym spotkaniu po wakacjach:
a) Akt chrztu (jeśli ktoś był chrzczony w naszej parafii nie trzeba)
b) luźna kartka z informacjami: imię i nazwisko kandydata, data i miejsce urodzenia, data i miejsce chrztu; imię i nazwisko wybranego świadka; oraz wybrane imię do bierzmowania
c) powakacyjna opinia katechety
d) podanie do ks. Biskupa napisane odręcznie - wzór
e) wypełniony indeks
f) składka 70 zł

Czego możemy się spodziewać po wakacjach?

a) w pierwszych tygodniach września – jedno, stacjonarne spotkanie z animatorami weryfikujące Waszą wiedzę oraz dokumenty (teczka bierzmowanego)
egzamin: zaliczenie pacierza i teorii (pytania przygotowujące do egzaminu wyślą Wam przed wakacjami animatorzy)
Osoby ze 100% frekwencją na spotkaniach online i grupowych oraz wypełnionym indeksem będą zwolnione z egzaminu.
b) pierwsze spotkanie powakacyjne dla wszystkich kandydatów 26 września (niedziela), rozpoczniemy Mszą św. o godz. 16.00 w kościele dolnym, gdzie podzielę Was na grupy. Obecność obowiązkowa.
c) próby przed bierzmowaniem poszczególnych grup
d) spowiedź święta tylko dla Was i waszych rodziców
e) BIERZMOWANIE (październik)

WYCIECZKA ROWEROWA – DUCHOWĄ PIELGRZYMKĄ PRZYGOTOWUJĄCĄ MŁODZIEŻ DO BEATYFIKACJI.
Byliśmy już w Choszczówce, miejscu związanym z Prymasem Tysiąclecia. Kolejna wycieczka rowerowa – 13 czerwca. Do Lasek koło Izabelina - miejsca związanego tym razem z osobą s. Elżbiety Marii Róży Czackiej, która wraz z ks. Stefanem Kardynałem Wyszyńskim będzie ogłoszona Świętą 12 września w Warszawie.

Wyjazd młodzieży w Bieszczady – 26.06-03.07.

Spotkanie KSM-u 4 albo 5 czerwca, godz. 18.30. !!! (zastanów się czy chcesz zgłosić swoją kandydaturę do KSM-u)

Msza św. niedzielna w wakacje i spowiedź – konieczne wpisy do indeksu.
Wakacje zweryfikują Waszą chrześcijańską postawę.

Z życzeniami dobrych wakacji i połamania pióra na egzaminach,
ks. Andrzej Kunicki
duszpasterz młodzieży