Przeskocz do treści

Katechizm

Katechizm Kościoła Katolickiego (w skrócie KKK) to oficjalna wykładnia doktryny wiary i zasad moralności Kościoła katolickiego, obowiązująca wersja opublikowana została po raz pierwszy w 1992 roku [1] .

Katechizm ten zawiera popularnie napisaną wykładnię najważniejszych zasad wiary, moralności i kultu, do których przestrzegania zobowiązani są wierni Kościoła katolickiego. Oryginalny tekst katechizmu jest napisany po łacinie. Jest on sporządzany przez specjalną katechetyczną komisję przy papieskiej Kongregacji Nauki Wiary i ostatecznie zatwierdzany przez papieża.

Poniżej zamieszczamy odnośniki do stron, które przybliżają depozyt wiary Kościoła katolickiego:

Katechizm Kościoła Katolickiego
(cały katechizm po polsku w wersji internetowej on-line)

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego
(w skrócie - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania)

Słownik zagadnień omawianych w KKK
(alfabetyczny spis haseł)

Katechizm poręczny
(strona audycji z radia PLUS, na pytania słuchaczy odpowiada ks. Piotr Pawlukiewicz)

Mały katechizm
(zbiór modlitw i podstawowej wiedzy katechizmowej)

Serwisy apologetyczne (tj. zajmujące się nauką dotyczącą obrony wiary):

Apologetyka.info
("Strona poświęcona polemice z serwisem racjonalista.pl, ateistami, jak i również antykatolickimi wyznaniami chrześcijańskimi, jak np. świadkowie Jehowy")

Apologetyka - Katolicki Serwis Apologetyczny
("Podstawowym zadaniem Serwisu Apologetycznego jest obrona wiary chrześcijańskiej – i katolickiej")

Odnośniki dotyczące Pisma Świętego:

Biblia Tysiąclecia
(najbardziej popularny przekład Pisma Świętego w wersji internetowej on-line)

Biblia Internetowa
(wyszukiwarka słów zawartych w Piśmie Świętym, uwzględniono różne przekłady Biblii)

________________
[1] Fidei Depositium