Przeskocz do treści

[Bierzmowanie] Informacje z 25 stycznia 2023

Moi drodzy, Kandydaci do bierzmowania i Rodzice,

w bieżącym roku przygotowanie do bierzmowania jest krótsze o 4 miesiące i ostatecznie młodzież przystąpi do bierzmowania 6 czerwca (wtorek) o godz. 18.00.

Kilka ważnych informacji i terminarz do końca przygotowań:

1/ do połowy marca animatorzy przeprowadzą z kandydatami do bierzmowania pierwszą część egzaminu z pacierza [link] oraz formuły do bierzmowania (poniżej)

2/ do połowy kwietnia animatorzy przeprowadzą z Wami egzamin teoretyczny, proszę się nie bać, najważniejsze, aby osobiście się stawić!!! na egzamin; i przygotować krótko pytania na egzamin [link]

3/ osoby, które dołączyły do katechizacji dopiero w 8 klasie albo miały przerwę w katechizacji, dodatkowo proszę przygotować 2 stronicową - A4 pracę o swoim, wybranym na bierzmowanie, patronie; listę imion Błogosławionych i Świętych patronów do wyboru podaję tu [link]; osoby, które nie miały przerwy w katechizacji w szkole piszą zwykłe uzasadnienie wyboru patrona w podaniu

Podaję FORMUŁĘ DO BIERZMOWANIA, którą należy zaliczyć wraz z pacierzem do połowy marca (na pamięć) i modlić się tekstem codziennie:

Biskup zapyta:
Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w sakramencie?

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

oraz

dialog przy samym bierzmowaniu:

Biskup powie: ……… (np. Łukaszu,)……………………. przyjmij znamię daru Ducha Świętego.

Odpowiesz: Amen.
Biskup powie: Pokój z Tobą.
Odpowiesz: I z duchem twoim.

PONADTO NA EGZAMIN TEORETYCZNY W KWIETNIU PRZYNOSIMY:
teczkę bierzmowanego z wymaganymi dokumentami (proszę o pomoc rodziców); teczkę kandydat podpisuje i przekazuje na egzaminie animatorowi.

Zawartość teczki:

1) świadectwo chrztu + zgoda (jeśli ktoś już oddał pomija punkt, ale do teczki wkłada krótką informację czy oddał i komu akt chrztu i zgodę; jeśli ktoś był chrzczony w tutejszej parafii i mieszka na terenie naszej parafii nie musi dawać)
przypomnienie: jeśli ktoś nie jest naszym parafianinem konieczna jest zgoda ks. Proboszcza z parafii miejsca zamieszkania na przystąpienie do sakramentu bierzmowania poza parafią (do uzyskania w kancelarii parafii miejsca zamieszkania),

2) na oddzielnej kartce wypisane: imiona i nazwisko kandydata, datę i miejsce urodzenia, datę i miejsce chrztu (parafia, adres, kod pocztowy), wybrane imię do bierzmowania (z katalogu imion chrześcijańskich powyżej), imię i nazwisko wybranego świadka (nie potrzeba żadnych zaświadczeń ani potwierdzenia spowiedzi świadka, świadkiem nie może być rodzic, natomiast preferowani są rodzice chrzestni, świadek powinien mieć ukończone 16 lat, być bierzmowany, wyspowiadać się i w dniu bierzmowania przyjąć Komunię św.; świadek nie musi być tej samej płci),

3) potwierdzenie od katechety, że chodzisz w szkole na religię w dwóch miejscach w indeksie ( albo na oddzielnej kartce indeks str. 3 – podpis katechety na początku roku oraz indeks str. 19 (tu proszę się zgłosić do katechety po opinię na pierwszej lekcji po feriach zimowych),

4) podanie do ks. biskupa - wzór [link]
oraz 4a) osoby, które nie mają ciągłości w katechizacji rozprawkę o wybranym patronie (2 x A4); przypominam: osoby, które nie uczęszczają na religię w szkole nie mogą przystąpić do sakramentu bierzmowania, co zweryfikujemy,

5) wypełniony indeks (kto ma wszystkie wpisy, zwolniony jest z egzaminu),

6) składkę na kwiaty, prezent dla parafii od bierzmowanych, pamiątki, materiały pomocne przy przygotowaniach, etc. w wysokości 100 zł.

Bardzo proszę, aby powyższe rzeczy były dostarczone na egzamin z animatorem w kwietniu. Teczkę proszę podpisać imieniem i nazwiskiem – wszystko wkładamy do teczki, pieniążki również.


TERMINARZ OBOWIĄZKOWYCH SPOTKAŃ DO KOŃCA ROKU

Kolejne spotkanie (obowiązkowe, zaczynają się Mszą św. o 18:00 w górnym kościele):

  • 5 marca (katecheza wielkopostna, wprowadzenie do Wielkiego Postu, rekolekcje szkolne)
  • 2 kwietnia (wprowadzenie do Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych, film o pokucie serca)
  • 30 kwietnia (bł. Stefan Kardynał Wyszyńskich: 7 rad dla dorastających chłopców, 7 rad dla dojrzewających dziewcząt)
  • 28 maja katecheza o bł. Carlo Acutis, patronie młodzieży

oraz spotkania bezpośrednio przygotowujące do bierzmowania (obecność obowiązkowa):

  • I próba: 1 czerwca (czwartek) godz. 19.00 (świadkowie nie są potrzebni na próbach)
  • 2 czerwca (I piątek miesiąca): spowiedź dla kandydatów (z potwierdzeniem na kartce) oraz rodziców godz. 16.00
  • II próba: 4 czerwca (niedziela) godz. ok. 18.45 (bezpośrednio po Mszy o 18.00)
  • 6 czerwca (wtorek) godz. 18.00 BIERZMOWANIE (proszę pamiętać o zaproszeniu bliskich Wam osób, dziadków, rodziców, rodzeństwo, chrzestnych i poproszeniu o przyjęcie Komunii św. w Waszej intencji)

Bardzo proszę również chętnych młodzież i rodziców, do czynnego udziału w liturgii Mszy św. w dniu bierzmowania - proszę przemyśleć i zgłosić się do mnie SMSem do końca kwietnia:

a) do czytań, 1-szego i 2-giego, wszystkie teksty rozdam w niedzielę 28.05 (rodzic, kandydat),
b) psalmu (kandydat),
c) modlitwy wiernych (2 kandydatów);
d) darów (5 osób),
e) przywitanie ks. Biskupa i prośba o sakrament (mamę i tatę kandydata)- teksty Państwo otrzymają również 28.05,
f) podziękowanie (kandydat i kandydatka), teksty będą rozdane 28.05.

Zadanie polega na pięknym odczytaniu czy zaśpiewaniu.

Bardzo proszę rodziców o pomoc w przygotowaniach do sakramentu i zmobilizowanie pociech,

ks. Andrzej Kunicki – duszpasterz młodzieży