Przeskocz do treści

Ogłoszenia na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego – 21 kwietnia 2019

Ludzkość zawsze przeczuwała istnienie życia pozagrobowego. Przez swoje zmartwychwstanie Chrystus dał nam podstawę do wiary w nasze zmartwychwstanie i życie wieczne. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki. W Mszy świętej słuchamy Zmartwychwstałego Pana i przyjmujemy w Eucharystii.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do głębokiego i duchowego przeżycia Triduum Paschalnego:
- Zespołowi charytatywnemu za przygotowanie i obdarowanie świątecznymi paczkami podopiecznych naszej Parafii.
- Braciom z Kościelnej Służby Porządkowej za pomoc w rozprowadzaniu palm w ubiegłą niedzielę, a także za czynny ich udział w nabożeństwach wielkotygodniowych, z dzisiejszą Rezurekcją włącznie, a także za adorację przy Ciemnicy i Grobie Pana Jezusa.
- Ofiarodawcom na kwiaty do Grobu Bożego.
- Liturgicznej Służbie Ołtarza – lektorom i ministrantom za czynny udział podczas nabożeństw i dzisiejszej Rezurekcji.
- Siostrom Katarzynkom –zwłaszcza S. Donacie za dekorację naszego kościoła: ołtarza Ciemnicy i Grobu Pańskiego oraz za troskę o wygląd wewnętrzny naszej świątyni, Siostrze Elżbiecie za przygotowanie dziewcząt do procesji rezurekcyjnej,
- Scholi (bardzo powiększonej) za śpiewy podczas nabożeństw wielkotygodniowych i dzisiejszej Rezurekcji. Za występ z pieśniami wielkanocnymi dziękujemy naszemu Chórowi i jego Dyrygentowi P. Janowi
- P. Tomaszowi za grę organową i śpiew podczas całych Świąt Wielkiej Nocy
- Kapłanom za spowiedź, przygotowanie liturgii za wczorajsze święcenie pokarmów. - Wszystkim Parafianom i Gościom za tak liczny udział w całym Triduum paschalnym składamy staropolskie BÓG ZAPŁAĆ!

Dzisiaj i jutro - w drugi dzień Świąt Wielkanocnych, Msze Św. sprawowane będą wg porządku niedzielnego.

Natomiast jutro ofiary składane na tacę są jak zwykle przeznaczone będą na potrzeby KUL-u i PWTW w Warszawie.

Przypominamy, że od wtorku nie będzie Mszy św. o g. 17.00 (dotyczy to od poniedziałku do piątku! - przypomina red.). Będzie natomiast Msza św. o g. 19.00.

Pielgrzymom udającym się do Włoch przypominamy, że wyjeżdżamy we środę po Mszy św. o g. 6.30.

Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy Błogosławionych Świąt
– bogatych w optymizm i nadzieję.
Niech Zmartwychwstały Chrystus towarzyszy nam
w pielgrzymce życia na każdy dzień!