Przeskocz do treści

Ogłoszenia na III niedzielę Wielkiego Postu – 4 marca 2018

1/ DZISIAJ
Podczas Mszy św. o g. 10.00 zostaną/zostały poświęcone nowe obrazy Świętych i Błogosławionych znajdujące się w galerii pod chórem.

Msza sw. o g. 13.00 będzie odprawiona w intencji małżeństw i rodzin spodziewających się dziecka. Po Mszy św. błogosławieństwo relikwiami św. Jana Pawła II – patrona rodzin.
Dziś - podobnie jak w każdą niedzielę Wielkiego Postu - o g. 17.00. nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.

O g. 19.00 spotkanie MOST-u. Młodzież szkól średnich i studentów serdecznie zapraszamy. Temat - rozważania o spowiedzi.

W kiosku oraz przy wyjściu z kościoła można nabywać świece wielkanocne. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na świąteczną pomoc dla najbiedniejszych rodzin naszej parafii.

Można także ofiarować dar serca ubogiemu bliźniemu. Do przygotowanych przez CARITAS koszy można składać dary rzeczowe: produkty żywnościowe, słodycze (tylko w oryginalnych opakowaniach), środki utrzymania czystości, zabawki itp.

W dalszym ciągu zapraszamy do modlitwy w intencji dziecka poczętego i wpisywania się na listę tzw. duchowej adopcji. Bliższe informacje przy stoliku przy wyjściu z kościoła.

2/ ZA TYDZIEŃ
w niedzielę, 11 marca rozpoczynają się w naszej Parafii rekolekcje dla dorosłych i młodzieży gimnazjalnej. Rekolekcje będzie głosił ks. Włodzimierz Siek – proboszcz parafii w Irkucku na Syberii.
W niedzielę nauki będą na każdej Mszy sw. W poniedziałek, wtorek i środę o g. 8.00, 10.00, 18.00 i 20.00. Mamy nadzieję, że nikogo w tych niezwykłych dniach nie zabraknie.

W czasie rekolekcji kancelaria nie będzie czynna. Prosimy więc wszystkie sprawy załatwiać w tym tygodniu.

Także za tydzień o g. 18.00 Msza św. i spotkanie kandydatów do Bierzmowania.

Natomiast po wieczornej Mszy św. kolejne spotkanie z cyklu BIBLIA NA CHOMICZÓWCE. Tym razem o archeologii biblijnej.

W dalszym ciągu trwają katechezy neokatechumenalne. Zapraszamy w poniedziałki i czwartki o g. 19.30.