Przeskocz do treści

Odpusty w Roku św. Józefa

Odpusty można uzyskać pod zwykłymi warunkami: odrzucenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu oraz sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego, poprzez następujące celebrowanie Roku Jubileuszowego:

  1. Co najmniej półgodzinne rozważanie Modlitwy Pańskiej (Ojcze nasz) lub wzięcie udziału w jednym, pełnym dniu skupienia zawierającym rozważanie o św. Józefie.
  2. Spełnienie uczynku miłosierdzia względem ciała
    lub względem duszy, wzorem św. Józefa.
  3. Modlitwa Różańcem Świętym w rodzinie lub między narzeczonymi.
  4. Codzienne powierzanie swojej działalności (praca, obowiązki) opiece Świętego Józefa lub powierzanie w modlitwie wstawienniczej tych, którzy poszukują pracy.
  5. Modlitwa Litanią do świętego Józefa lub Akatystem
    do św. Józefa (w całości lub odpowiedniej części) lub inną modlitwą do Świętego Józefa, przypisaną jako własną w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

opr. diakon Mikołaj Derentowicz