Przeskocz do treści

[Bierzmowanie 2020] Informacje po 24 listopada 2019

Uwaga, Kandydaci do Bierzmowania!

1. Rozpoczął się ADWENT – czas bezpośredniego przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Adwent jest to czas radosnego oczekiwania wraz z Maryją i św. Józefem na narodziny Dzieciątka Jezus, naszego Zbawiciela. Jezus Chrystus przychodzi, aby pojednać nas z Bogiem i braćmi.

Do Bożego Narodzenia przygotowujemy się przez:

  • Uczestniczenie we Mszach św. zwanych RORATAMI.
    Jest to Msza poświęcona Matce Bożej, nazwa Mszy pochodzi od pierwszego słowa antyfony „rorate cæli desuper” („spuśćcie rosę niebiosa”), która rozpoczyna tę Mszę. Na roratach zapala się świecę (tzw. roratkę) symbolizującą obecność Maryi.
    UWAGA! 3 wpisy do indeksu: RORATY od 3 grudnia , od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 rano; we wtorki i czwartki po Mszy św. jest śniadanie w Sali św. Jana.
  • Przez adwentową spowiedź i komunię świętą: osoby, które nie skorzystały ze spowiedzi w pierwszy piątek miesiąca, tj. 6 grudnia, proszę o skorzystanie ze spowiedzi w czasie rekolekcji (WTOREK 17. GRUDNIA GODZ. 8.00-11.00 ORAZ OD 15.00 – 21.00), ale można również w każdą niedzielę oraz na Roratach również księża spowiadają
  • Przez udział w rekolekcjach parafialnych: start 15 grudnia NIEDZIELA, nauki rekolekcyjne będą głoszone podczas każdej Mszy Św. oraz w poniedziałek i środę o godz. 20.00. Nauk rekolekcyjnych w poniedziałek i środę nie wpisujemy do indeksu.
  • Przez postanowienia adwentowe (np. zwrócenie uwagi jak wygląda moja modlitwa)

2. Obecność na spotkaniach ogólnych ze mną, ale i na spotkaniach grupowych z animatorami jest obowiązkowa. Można mieć tylko 2 nieobecności na ogólnych i 2 nieobecności na grupowych, ale usprawiedliwione (usprawiedliwienie przez sms do ks. Andrzeja od rodzica, jeśli chodzi o ogólne spotkania; grupowe usprawiedliwiamy  u animatora, najlepiej na spotkaniu). Pilnujcie tego. Proszę nie robić żadnych lokacji w grupach. O każdej, która zaistniała z ważnych powodów, muszę wiedzieć.

3. 25 GRUDNIA (ŚRODA) Boże Narodzenie, aby nikogo nie zabrakło w tym dniu na Mszy świętej. Msze św. jak w każdą niedzielę. Najwytrwalszych zapraszam na PASTERKĘ – MSZA ŚWIĘTA O PÓŁNOCY Z 24 NA 25 GRUDNIA, GODZ. 24.00.

4. Następne spotkanie ogólne 5 stycznia 2020r. (w grudniu spotkania ogólnego nie będzie, ale za to w styczniu spotkamy się wszyscy 2 razy -  5 stycznia i 26 stycznia: g. 18.00 Msza św. w górnym kościele, a potem spotkanie). Grupowe spotkania umawiacie z animatorem.

5. Uwaga. Obecność na spotkaniu ogólnym zaznaczana jest w indeksie. Proszę wpisywać daty do indeksu!!! (Spotkanie 24. listopada będzie podpisane razem z 5. stycznia).
Natomiast na spotkaniu grupowym listę sprawdza animator, indeks jest nie potrzebny!

6. UWAGA. DO KOŃCA STYCZNIA PROSZĘ DOSTARCZYĆ ANIMATOROM METRYKI CHRZTU. Trzeba się udać do parafii, gdzie byliście chrzczeni i poprosić o świadectwo (metrykę) chrztu, bo przygotowujecie się do bierzmowania. Jeśli ktoś był chrzczony w naszej parafii, tzn. M. B. Wspomożycielki Wiernych udaje się do kancelarii i prosi tylko o numer swojego aktu chrztu, np. 23/2006 i dostarcza animatorowi tylko numer aktu chrztu. Pojedziecie na Święta, poza Warszawę, tam gdzie byliście niejednokrotnie chrzczeni, nie zapomnijcie wziąć metryki.

Wszystkim Kandydatom i ich najbliższym, zwłaszcza Rodzicom życzę wraz z animatorami Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia przeżytych w gronie rodzinnym, wśród kochających osób. Zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w nauce, dobrych przyjaźni i żebyśmy wszyscy przystąpili w przyszłym roku do sakramentu bierzmowania oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2020.