Przeskocz do treści

[Bierzmowanie 2020] Informacje na 9 października 2019

UWAGA! KANDYDACI DO BIERZMOWANIA

  1. Bierzmowanie:

- 1 z 3 sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, Komunia św., Bierzmowanie)
- mówimy: sakrament dojrzałości chrześcijańskiej
- UMACNIA WIARĘ (otrzymujemy szczególną moc Ducha świętego, która uzdalnia nas do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad)
- umacnia więź z Jezusem Chrystusem i Jego Kościołem
- umożliwia zawarcie ślubu kościelnego i funkcję rodzica chrzestnego

2. Sens przygotowania:

Na przykładzie: Narodziny Kościoła. Apostołowie wraz z Maryją jednomyślnie trwali na modlitwie w oczekiwaniu na Ducha świętego, który miał zstąpić na Kościół w Wieczerniku, aby go umocnić -  jego wiarę.

Skutek: przestali się bać, wyszli odważnie na ulicę głosić Chrystusa, różne dary i charyzmaty, dar prorokowania, uzdrawiania chorych itp.

Dla nas: parafia jest naszym Wieczernikiem, nasza wspólnota parafialna z księżmi, siostrami, z waszymi rodzicami i innymi wiernymi, będziemy przez rok przygotowywać się na przyjście Ducha świętego, na Jego zstąpienie do naszych serc.

3. Przebieg przygotowania:

a) Czas trwania: od października 2019 do października/listopada 2020

- Comiesięczne spotkania w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 18.00 w kościele górnym

-  Comiesięczne spotkania w grupach z animatorami (podział na grupy nastąpi na najbliższym spotkaniu, a więc 27 PAŹDZIERNIKA)

b)  zdobywamy wiedzę o Jezusie Chrystusie i Jego Kościele (lekcja religii, spotkania wspólne i grupowe)

c) uczymy się modlitwy, pobożności poprzez praktykowanie wiary (Msza św., Spowiedź św., Nabożeństwa, np. Różaniec w październiku)

NA RÓŻANIEC ZAPRASZAMY WE WTORKI, CZWARTKI NA GODZ. 17:15 DO DOLNEGO KOŚCIOŁA (różaniec dla dzieci) albo OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU O 7:30 I PO MSZY O GODZ. 18:00 (około 18:30), W SOBOTĘ PO MSZACH o 8:00 (ok. 8:30) i 18:00 (ok. 18:35) oraz W NIEDZIELE O 17.15 DO GÓRNEGO KOŚCIOŁA (różaniec dorosłych).

UWAGA! SYSTEMATYCZNIE UZUPEŁNIAMY INDEKS! – do przyszłego spotkania, tj. 27 października :

- uzupełnić dane

- dostarczyć indeks katechecie do podpisania (bez pozytywnej opinii katechety nie ma możliwości bierzmowania, ocena i zachowanie na lekcji religii)

- wpisy Niedzielnych Mszy św. (OBOWIĄZKOWO WSZYSTKIE WPISY, przed Mszą św. zostawiamy indeks w zakrystii, a po Mszy odbieramy podpisany; pamiętajmy, aby jakoś zaznaczyć swój indeks i w indeksie wpisać datę  i godzinę Mszy św. )

- wpisy Różaniec św. (OBOWIĄZKOWO 4 WPISY, ZASADA OGÓLNA: PRZED ZANOSZĘ INDEKS DO ZAKRYSTII DO PODPISANIA (NIE SPÓŹNIAĆ SIĘ) PO ODBIERAM PODPISANY)

- wpis Spowiedzi św. przed 27 października (ksiądz podpisuje w konfesjonale)

- można chodzić do swojej parafii, ale wszystkie wpisy muszą być uzupełnione

- wszystkie wpisy – zwolnienie z egzaminu (można mieć 2 nieobecności usprawiedliwione)

UWAGA! NASTĘPNE SPOTKANIE:

- 27 PAŹDZIERNIKA O G. 18:00 (KOŚCIÓŁ GÓRNY) – MSZA ŚW. POŁĄCZONA Z OBRZĘDEM PRZYJĘCIA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA, OBECNOŚĆ KANDYDATÓW I RODZICÓW OBOWIĄZKOWA.

PRZYCHODZIMY WSZYSCY NIE PÓŹNIEJ NIŻ O 17.50 I ZAJMUJEMY MIEJSCA ZAREZERWOWANE DLA KANDYDATÓW WZDŁUŻ NAWY GŁÓWNEJ!!! STRÓJ SCHLUDNY.