Przeskocz do treści

Zespół charytatywny „CARITAS”

tel. 22 669 70 81 (w godzinach pracy kancelarii parafialnej oraz w piątki w godz. 15:30-17:00)

Na podstawie inicjatywy ks. prał. Jana Huryna, decyzją dyrektora Caritas Archidiecezji Warszawskiej z dn. 4 lipca 2007 r. zgodnie ze Statutem Caritas A.W. powołany został do istnienia Parafialny Zespół „Caritas” przy Parafii Rzymsko-katolickiej Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie przy ul. Conrada 7. Zespół wykonuje zadania wskazane instrukcją Konferencji Episkopatu Polski z dn. 30 listopada 1989 r. o pracy charytatywnej parafii, a także czerpie inspirację i wzory z działalności charytatywnej i społecznej prowadzonej na terenie Archidiecezji Warszawskiej.

Wspólne zdjęcie 26 kwietnia 2022 roku

Zespół "CARITAS" organizuje m.in.:

  • Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym przy robieniu zakupów w ciągu całego roku
  • Najbardziej ubogim z Parafii zapewniamy zakup leków, środków higienicznych oraz sanitarnych z racji Covid 19
  • Każdego roku z okazji świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia rodzinom niezamożnym oraz osobom samotnym, przewlekle chorym i niepełnosprawnym, szczególnie będącym w sędziwym wieku, rozdawane są żywnościowe paczki świąteczne, a dzieciom tych rodzin także zabawki i słodycze.
  • W ramach akcji dożywiania dzieci z ubogich rodzin na koszt Parafii w szkołach wydawane są codziennie bezpłatne obiady, które niekiedy stanowią podstawowy posiłek dziecka.
  • Niezamożnym rodzinom, szczególnie posiadającym więcej niż jedno dziecko w wieku szkolnym, pomagamy poprzez udzielanie zapomóg na pokrycie części kosztów tzw. wyprawek szkolnych.
  • W ramach wypoczynku letniego zapewniamy tym rodzinom możliwość uzyskania (po cenie ulgowej) skierowań na kolonie letnie dla dzieci organizowane przez Caritas naszej archidiecezji.

UWAGA: Ubrań, obuwia i zabawek nie przyjmujemy.

Paczki żywnościowe na Wielkanoc 2023

Paczki żywnościowe na Wielkanoc 2022

Przygotowanie paczek żywnościowych na Boże Narodzenie 2021


Numer KRS 0000225750

W rubryce o numerze 124 wpisuje się konkretną kwotę, będącą 1,5% należnego podatku.


Konto bankowe Caritas Parafii: 06 2030 0045 1110 0000 0424 7530