Przeskocz do treści

[Bierzmowanie 2020] Informacje po 1 marca 2020

W środę popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post. Nasze głowy zostały posypane popiołem na znak pokuty.

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” Mk 1, 15b

Co to jest POST? Kiedy Pan Jezus powiedział, swoim uczniom, że będą pościli? Kiedy On odejdzie do Ojca niebieskiego. Uczniowie Jana Chrzciciela mieli pretensję do Jezusa, kiedy zobaczyli, że  Jego uczniowie nie poszczą, a oni muszą pościć; co odpowiedział im wówczas Jezus? Czyż mogą goście weselni pościć, kiedy pan młody jest z nimi? Ale przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego i będą pościć. Co Pan Jezus miał na myśli?

Post jest tęsknotą, będą pościć oznacza będą tęsknić kiedy Pan Jezus odejdzie do Ojca, tzn.  odczuwać pragnienie Boga, pragnienie miłości, szczęścia. Czas Wielkiego Postu jest więc czasem wielkiej tęsknoty za Jezusem; Bóg tęskni za nami, a my tęsknimy za Bogiem. Bóg właśnie wyszedł na pustynię, aby nas szukać. 40 dni będzie narażony na niebezpieczeństwo śmierci, bez wody, bez jedzenia, spał będzie na kamieniu, dręczony przez szatana, wszystko z miłości do nas; z szalonej miłości do mnie i do Ciebie; i my za Jezusem 40 dni będziemy pościć, szukać Jezusa, aż spotkamy się z Nim w tajemnicy ZMARTWYCHWSTANIA.

PODSTAWOWE FORMY POKUTY: modlitwa, post, jałmużna.

Post (ograniczamy słuchanie muzyki, używanie telefonu, internetu, gier i zwracamy serce do Boga, staramy się o Nim pomyśleć, o Bogu, który mnie szuka; pomyśleć o spowiedzi; o moim uczestnictwie w niedzielnej Eucharystii; o udziale w nabożeństwach pokutnych: w Drodze Krzyżowej czy Gorzkich żalach, aby rozważyć co Pan Jezus dla mnie wycierpiał; o dobrze przeżytych szkolnych rekolekcjach wielkopostnych; poświęceniu czasu na modlitwę, naukę pacierza)

Modlitwa („Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do [swojego pokoju], zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” Mt 6, 6. Znajdę więcej czasu na modlitwę.)

Jałmużna (podzielić się jakimś dobrem, np.  ks. Kardynał Wyszyński, kiedy dostawał od rodziców pieniążki na drugie śniadanie, często kupował jedzenie dla swoich kolegów w klasie, których nie stać było na posiłek; i ja mogę się podzielić z innymi)

WIELKI POST – jest czasem zmagania się z samym sobą przez post, modlitwę, jałmużnę, aby odczuć radość i prawdziwy sens naszego życia ukrytego z Bogiem.

Pojednanie z Bogiem, drugim człowiekiem (wspólnotą) i samym sobą zakłada „coś więcej” niż przyjęcie rozgrzeszenia.

„coś więcej” oznacza szukanie Boga, odszukanie Go w zgliszczach swojego życia, podjęcie wędrówki w głąb siebie, której może towarzyszyć również zmaganie: „zwyciężanie samego siebie” Stefan Kardynał Wyszyński. Posłuchaj nagrania na stronie Instytutu Prymasowskigo.

Czy odchudzanie jest pokutą?  Czy fitness, czasem morderczy, czy treningi, biegi czy inne formy sportu są pokutą? Nie. Są jedynie jakąś formą samodoskonalenia. Samo w sobie odchudzanie nie jest pokutą, ale owocem postu, który podejmujemy ze względu na miłość Boga i człowieka, połączonym z modlitwą i jałmużną.

Wbrew powszechnej opinii i spotykanym przypadkom za chrześcijańską pokutę nie można uznać żadnych praktyk naruszających godność człowieka takich jak np. samookaleczenie.

Z naszego podwórka:

W Wielkim Poście rozważamy co Pan Jezus wycierpiał dla naszego zbawienia (mamy więc okazję poznać jak Pan Jezus bardzo nas kocha, co zrobił dla nas, pożałować za nasze grzechy i się nawrócić do Jezusa)

Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o 16. 15  - (6, 13, 20, 27 marca oraz 3 kwietnia).

Gorzkie Żale w niedziele o 17.00  - (8, 15, 22 marca oraz 5 kwietnia)

Obowiązują nas:

2x Droga Krzyżowa i 1x Gorzkie Żale, udział w szkolnych rekolekcjach wielkopostnych+spowiedź (jeśli ktoś w szkole nie ma rekolekcji wówczas przychodzi na rekolekcje 23, 24, 25 marca o godz. 18.00 do naszego kościoła) i Triduum paschalne – WSZYSTKO POTWIERDZONE W INDEKSIE!

UWAGA.

Ogólna zasada porządkowa. Jeśli jest wystawiony koszyk, indeksy zostawiamy w koszyku!!, jeśli nie -  indeks zanosimy do zakrystii (nie pukamy do zakrystii, tylko wchodzimy, i mówimy „Szczęść Boże” albo „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”).

Proszę, aby rodzice nie przychodzili po podpisy za młodzież.

Jeśli ktoś się spowiada prosi spowiednika o podpis w 2 miejscach: tam gdzie spowiedź i obecność w danym dniu. Koniecznie wpisujcie daty, gdyż to ułatwia księdzu czy siostrze złożenie podpisu, was Drodzy Państwo jest ok. 130 osób! Proszę szanować prośby Księży i  siostry Donaty.

NIKOMU NIE WOLNO PRZEBYWAĆ PODCZAS LITURGII W KAPLICY BOCZNEJ KOŚCIOŁA GÓRNEGO. PO OSTATNIEJ MSZY ŚW. KSIĄDZ MIAŁ SKARGI, ŻE MŁODZIEŻ NIE POTRAFI ZACHOWAĆ SIĘ W KOŚCIELE. WRĘCZ LUDZIE BYLI ZGORSZENI. SPRAWIE SIĘ PRZYJRZĘ.

Następne spotkanie ogólne mamy  w niedzielę 29 marca. Nie polecam w tę niedzielę wybierać się na Gorzkie Żale, bo od 17.00 do 20.00 nie wytrzymacie w kościele (3h). Przyjdźcie sobie na Gorzkie Żale w niedzielę, kiedy nie ma spotkania ogólnego. Chyba, że ktoś musi.

W najbliższy I piątek miesiąca 6 marca odradzam spowiedź, bo jest Droga Krzyżowa o 16. 15.

Udział w Triduum Paschalnym omówię na następnym spotkaniu.

Uczymy się pacierza [zakładka]

Zastanawiamy się nad wyborem imienia [zakładka]

Zasmuca mnie frekwencja na spotkaniach grupowych, w zasadzie wielu z Was już będzie musiało zdawać egzamin.

PRZYPOMINAM TERMINY WASZYCH SPOTKAŃ GRUPOWYCH. PROSZĘ O 100% OBECNOŚĆ, ANIMATORZY NA NAJBLIŻSZYM SPOTKANIU BĘDĄ WERYFIKOWAĆ LISTY:

Ks. Piotr – 22 marca, g. 16.00, sala przy kancelarii.

Ks. Damian – w niedzielę po spotkaniu ogólnym, godz. 17.00; najbliższe 8 marca.

Ks. Cezary – w każdą II niedzielę miesiąca, godz. 19.00, szkoła przy kościele - sala na I piętrze; najbliższe 8 marca.

Ks. Andrzej – 22 marca, g. 17.00, sala nad zakrystią.

p. Robert – 22 marca, g. 19.00, szkoła przy kościele - sala na I piętrze.

p. Andrzej – w każdy drugi czwartek miesiąca, godz. 18.00, w Sali Matki Bożej; najbliższe 12 marca.

p. Maria – 7 kwietnia, g. 19.30, sala św. Jana.