Przeskocz do treści

Informacje z 1 września 2022

Moi drodzy, Kandydaci do bierzmowania i Rodzice,

dobiega końca nasze przygotowanie do sakramentu dojrzałości.

Kilka ważnych informacji:

1/ Od 1 września do 15 września animatorzy ustalą i przeprowadzą z Wami egzamin podsumowujący, proszę się nie bać, najważniejsze, aby osobiście się stawić!!! na egzamin, umieć podstawowe modlitwy [pacierz] i koniecznie FORMUŁĘ DO BIERZMOWANIA NA PAMIĘĆ (poniżej):

Biskup zapyta: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w sakramencie?

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

oraz Dialog przy samym bierzmowaniu:

Biskup powie: ………np. Łukaszu……………………., przyjmij znamię daru Ducha Świętego.
Odpowiesz: Amen.
Biskup powie: Pokój z Tobą.
Odpowiesz: I z duchem twoim.

PONADTO NA EGZAMIN PRZYNOSIMY:

2/ Teczkę bierzmowanego  z wymaganymi dokumentami (proszę o pomoc rodziców). Teczkę kandydat podpisuje i przekazuje na egzaminie animatorowi. Zawartość teczki:

a/ świadectwo chrztu (jeśli ktoś już oddał pomija punkt, ale do teczki wkłada krótką informację czy oddał i komu akt chrztu)

b/ na oddzielnej kartce wypisane: imiona i nazwisko kandydata, datę i miejsce urodzenia, datę i miejsce chrztu (parafia, adres, kod pocztowy), wybrane imię do bierzmowania (z katalogu imion chrześcijańskich) – [link], imię i nazwisko wybranego świadka (nie potrzeba zaświadczeń ani potwierdzenia spowiedzi świadka, świadkiem nie może być rodzic, natomiast preferowani są rodzice chrzestni, świadek powinien mieć ukończone 16 lat, być bierzmowanym, wyspowiadać się i w dniu bierzmowania przyjąć komunię św.)

c/ potwierdzenie od katechety, że chodzisz w szkole na religię (w dwóch miejscach w indeksie albo na dowolnej kartce: indeks str. 3 oraz (w bieżącym roku religii, który zaczynasz) indeks  str. 19 (bez opinii, tylko potwierdzenie, że chodzisz na religię). Ostatecznie można donieść 17 września na spotkanie ogólne ostatniej szansy dla wszystkich.

d/ podanie do ks. Biskupa -  wzór [link]

e/ wypełniony indeks;

f/ składkę na kwiaty, prezent dla parafii od bierzmowanych, pamiątki, materiały pomocne przy przygotowaniach, etc. w wysokości 100 zł.

Bardzo proszę, aby powyższe rzeczy były dostarczone na egzamin z animatorem!!!! Teczkę proszę podpisać imieniem i nazwiskiem – wszystko wkładamy do teczki, pieniążki również.

Najbliższe spotkanie ogólne, dla wszystkich (informacyjne) ze mną! – OBOWIĄZKOWE
Sobota, 17 września o g. 15.00 (kościół dolny), obecność wszystkich obowiązkowa! 

Termin bierzmowania: 1 października g. 18.00 udzieli: Ks. bp Piotr Jarecki

Bardzo proszę również chętnych młodzież i rodziców,  do czynnego udziału w liturgii - proszę przemyśleć i  zgłosić się na najbliższym spotkaniu do:

a/ czytań, 1-szego i drugiego,  wszystkie teksty rozdam w sobotę 17.09  (rodzic, kandydat),
b/ psalmu (kandydat),
c/ modlitwy wiernych (2 kandydatów);
d/ darów (5 osób),
e/ przywitanie ks. Biskupa i prośba o sakrament (mamę i tatę kandydata)- teksty Państwo otrzymają również,
f/ podziękowanie (kandydat i kandydatka), teksty będą.

Zadanie polega na pięknym odczytaniu czy zaśpiewaniu. Bardzo proszę rodziców o pomoc w przygotowaniach do sakramentu i zmobilizowanie pociech.

Spotkania są arcyobowiązkowe, zarówno 17 września (informacyjne), jak również 25 września (I próba), 29 września (II próba), 30 września (spowiedź kandydaci i rodzice) i BIERZMOWANIE (1 października)
– szczegóły na spotkaniu 17 września.

ks. Andrzej Kunicki