Przeskocz do treści

Małżeństwo

Informacje dla Narzeczonych

mal1Wiek do zawarcia małżeństwa – wymagane jest ukończone 18 lat dla obojga narzeczonych.

Miejscem zawarcia Sakramentu Małżeństwa jest parafia stałego lub tymczasowego miejsca zamieszkania narzeczonej (lub narzeczonego), gdzie dopełnia się formalności przedślubnych. Jeśli w innej parafii, należy mieć zgodę swojego ks. Proboszcza.

Termin ślubu z konkretną godziną dobrze jest odpowiednio wcześniej zarezerwować w zakrystii lub w kancelarii.

Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa:

  • katechizacja z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjalnej i średniej,
  • dla tych, którzy nie uczestniczyli w katechezie obowiązuje przygotowanie religijne,
  • trzy spotkania w poradni życia małżeńskiego przez oboje narzeczonych [zobacz szczegóły]
  • odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej: pierwsza w tygodniu wygłoszenia zapowiedzi, druga tuż (tj. 1-2 dni) przed ślubem (przystępując do spowiedzi św., warto już na początku spowiedzi powiedzieć: np. "To jest moja pierwsza/druga spowiedź przedślubna"),
 • przystąpienie do Komunii św. w dniu ślubu.

W kancelarii parafialnej należy pojawić się na niecałe 3 miesiące przed planowanym ślubem (ważność niektórych dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego to 3 miesiące)  i przedłożyć:

  • metryki Chrztu świętego - nie starsze niż 3 miesiące
   (świadectwo chrztu św. znajduje się w parafii, w której odbywał się chrzest, żadne więc dokumenty w przypadku zmian parafii nie są przenoszone; oczywiście, jeśli ktoś z Państwa był chrzczony w naszej Parafii, dokumenty znajdują się na miejscu - należy poinformować w kancelarii),
  • świadectwa Bierzmowania (jeśli ktoś z Państwa nie przystąpił do Sakramentu Bierzmowania, warto się zainteresować i odpowiednio wcześniej nadrobić zaległości - Bierzmowanie dorosłych),
  • dokumenty stwierdzające stan wolny z USC (małżeństwo konkordatowe) - nie starsze niż 3 miesiące,
  • świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
  • dowody osobiste,
 • ubiegający się o powtórne zawarcie Małżeństwa przynoszą akt zgonu współmałżonka (wystawiony w parafii zgonu).

Formalnością, mającą wymiar społeczny, jest także ogłoszenie tzw. zapowiedzi przedmałżeńskich - w naszej parafii jest praktykowane zamieszczanie zapowiedzi w gablotach przy kościele parafialnym oraz - dodatkowo, nie jest to już wymogiem prawa kanonicznego - na stronie internetowej parafii. Więcej o tym, czym są zapowiedzi TUTAJ.

Pragnienie zawarcia Sakramentu Małżeństwa należy potwierdzić ok. tydzień przed. Wówczas w kancelarii parafialnej "w brudnopisie" (tj. ołówkiem) dokonuje się spisania tzw. aktu małżeńskiego - przy okazji sprawdza się poprawność dokumentów.

W dniu ślubu prosimy Państwa o przybycie ok. 15 minut wcześniej do zakrystii (prosimy zabrać ze sobą dowody osobiste - dotyczy to zwłaszcza świadków!). W zakrystii nastąpi dopełnienie wszelkich formalności.

Więcej informacji uzyskają Państwo w kancelarii parafialnej
(
możliwość kontaktu telefonicznego w godzinach jej pracy).