Przeskocz do treści

Informacje dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych

Zainteresowanych I Komunia św. w naszej Parafii informujemy:

Uroczystość I Komunii św. będzie miała miejsce:

 • w sobotę, 16 maja o g. 11.00 dla dzieci ze szkoły Nr 80
 • w sobotę, 23 maja g. 11.00 dla dzieci ze szkoły Nr 352 i pozostałych dzieci z naszej Parafii

Spotkania przygotowujące dla dzieci i rodziców (prawnych opiekunów) w każdą II sobotę miesiąca: 12 października, 9 listopada, 11 stycznia, 14 marca – g. 10.00.
Nie będzie spotkań w grudniu (Święta) i lutym (ferie) – obecność zarówno Rodziców jak i Dzieci obowiązkowa

Warunkiem przygotowania do I Komunii św. jest:

 • Oświadczenie rodziców złożone na piśmie u Ks. Marcina, S. Elżbiety i P. Marty (ostateczny termin zgłoszenia – koniec września),
 • Dostarczenie metryki Chrztu dziecka, jeśli było chrzczone poza naszą Parafią – termin ostateczny: 30 października br.,
 • Jeśli dziecko nie było chrzczone, należy to zgłosić do Ks. Marcina (najpóźniej do 12 października).

Dzieci, których rodzice mieszkają poza nasza Parafią, muszą mieć pozwolenie z Parafii zamieszkania – zaświadczenie złożyć do 12 października.

WAŻNE!

 • Prośba o codzienną modlitwę w domu,
 • Rozmowy o Komunii św.,
 • Udział dzieci w katechezie – zainteresowanie Rodziców,
 • Zgłaszać ew. problemy (Księdzu, Siostrze, Katechetce),
 • Różaniec – październik (wtorek i czwartek g. 17.15 w dolnym kościele),
 • Obecność na Mszach św. w każdą niedzielę i Święto kościelne (notesy)

Składki (120 zł na książeczki, różańce, obrazki, kwiaty, dekoracje) najlepiej do spotkania w listopadzie.

Odpowiedzialnymi za przygotowanie do I Komunii św. są: Ks. Proboszcz, Ks. Marcin, S. Elżbieta, p. Marta Jastrzębska i p. Marta Sobocińska.