Przeskocz do treści

Historia parafii

Początek

Początkowo Chomiczówka stanowiła część Wawrzyszewa. Mały zabytkowy kościółek pw. św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie nie był w stanie pomieścić wiernych zgromadzonych na niedzielnych Mszach świętych. Zwrócił na to uwagę Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński podczas jednej z wizytacji kanonicznych i od tej pory zaczęto rozważać możliwość powstania nowego kościoła na Chomiczówce - dużym, liczącym ponad 25 tys. osób, osiedlu mieszkaniowym.

Wiosną 1982 roku Kuria Metropolitalna Warszawska wyznaczyła ks. Jana Huryna, proboszcza z Boglewic, na organizatora powstającej parafii. Ks. Jan Huryn otrzymał 21 maja 1982 roku stosowny dekret Księdza Prymasa. Od pierwszych dni przybycia na Chomiczówkę ks. Jan z właściwą sobie energią zabrał się do pracy. Prace geodezyjne zostały rozpoczęte pod kierownictwem parafianina, inż. Tadeusza Martusewicza, za którego inicjatywą Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne włączyło się w społeczną pracę „po godzinach”. Pierwszą Mszę świętą na placu odprawił ks. Jan Huryn 12 września 1982 roku.

Budowa

W sobotę 2 października 1982 roku o godz. 17.00 ks. bp Jerzy Modzelewski, przewodniczący Rady Budowy Kościołów Archidiecezji Warszawskiej poświęcił krzyż i plac pod przyszłą budowę oraz odprawił Mszę świętą. W tym ważnym wydarzeniu dla osiedla uczestniczyli, obok zgromadzonych wiernych, ks. Witold Jankowski – proboszcz wawrzyszewskiej parafii oraz ks. Jan Huryn – bezpośredni opiekun budowy.

W ciągu niespełna 3 miesięcy staraniem ks. Jana oraz całej wspólnoty została zbudowana kaplica przy ul. Josepha Conrada. Dnia grudnia 1982 przybył ks. Prymas Józef Glemp, aby poświęcić murowaną kaplicę i odprawić uroczystą pasterkę, zaś 1 września 1983 r. podpisał dekret o nadaniu kaplicy i ośrodkowi duszpasterskiemu na Chomiczówce tytuł Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Wkrótce, 13 września 1983 r., władza archidiecezjalna mianowała ks. Jana Huryna rektorem kaplicy Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie.

Kościół w budowie

Wielkie zainteresowanie i zaangażowanie miejscowej wspólnoty uwidoczniło się przy pracach związanych z budową. Na przełomie października i listopada 1983 roku zostały zalane fundamenty kościoła, zaś nastaniem nowego 1984 roku rozpoczęto budowę filarów i stropu głównego kościoła oraz przystąpiono do wznoszenia murów przyszłej świątyni. Prace przebiegały tak sprawnie, że w październiku 1984 roku została zakończona budowa dolnego kościoła.

Uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego, poprzedzona rekolekcyjnym trzydniowym przygotowaniem, odbyła się w czwartek 23 maja 1985 roku.

Na przygotowanym w niedzielę przed uroczystością dokumencie podpisy złożyli parafianie, natomiast w dniu uroczystego poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego swoje podpisy dołączyli: Prymas Polski Józef Glemp, duchowieństwo z ks. Janem Hurynem na czele oraz architekci i budowniczy kościoła. Akt ten został wmurowany w ścianę kościoła obok kamienia węgielnego.

Wraz z pracami przy wznoszeniu świątyni rozpoczęto w kwietniu 1985 roku budowę plebanii z domem parafialnym, zaś już pod koniec listopada 1985 roku zakończono budowę ostatniego piętra budynku. Wszystko to było możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu wiernych poprzez modlitwę, wsparcie finansowe oraz pomoc fizyczną.

Erygowanie parafii

Postępujące prace przy budowie kościoła Prymas Polski kard. Józef Glemp nagrodził dekretem z dnia 1 marca 1988 r., którym erygował parafię Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w miejsce dotychczasowego ośrodka duszpasterskiego przy kościele w Warszawie na Chomiczówce. Nowa parafia została wydzielona z części parafii św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie i św. Jozafata na Powązkach w Warszawie. Dekret wszedł w życie dnia 15 marca 1988 roku.

Konsekracja kościoła

Przygotowaniem do konsekracji kościoła były misje święte głoszone od 1 do 3 czerwca 2003 roku przez ks. bpa Józefa Zawitkowskiego. Po nich, w sobotę 7 czerwca 2003 roku nadszedł długo oczekiwany dzień. O godz. 18 ks. Prymas Józef Glemp odprawił uroczystą Mszę św. pontyfikalną wraz z biskupami pomocniczymi, Marianem Dusiem i Tadeuszem Pikusem oraz księżmi zaproszonymi do koncelebry, m.in. ks. proboszczem kan. Janem Hurynem oraz ks. prał. Witoldem Jankowskim, proboszczem macierzystej parafii na Wawrzyszewie.

Źródło:
album "Kościół Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie na Chomiczówce" ks. Z. Drzewiecki

Powrót do domu Ojca ks. prał. Jana Huryna

Niespodziewanie, 6 sierpnia 2007 r. w Święto Przemienienia Pańskiego w wieku 69 lat odszedł do Pana budowniczy naszego kościoła (jednego z największych w archidiecezji) i pierwszy Proboszcz parafii - ks. prał. Jan Huryn.

Już dwa dni później - 8 sierpnia 2007 roku - odbył się pogrzeb zmarłego Proboszcza. Po Eucharystii, której przewodniczył Prymas Polski Józef kard. Glemp, w koncelebrze z abp. Kazimierzem Nyczem, metropolitą warszawskim, oraz 150 kapłanami, Zmarły został pochowany w dolnym kościele. Pomnik śp. Proboszczowi ufundowała matka.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a Światłość wiekuista niechaj mu świeci!
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Ks. prał. Jan Szubka nowym Proboszczem

Nowym Proboszczem parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce został mianowany ks. prałat dr Jan Grzegorz Szubka, dotychczasowy proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Babicach.

Ingres, czyli liturgiczne przyjęcie funkcji proboszcza przez ks. prał. Jana Szubkę nastąpiło w Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej dnia 26 sierpnia 2007 r. o godzinie 13.00.
Świadkami tego wydarzenia byli licznie zgromadzeni parafianie na Chomiczówce oraz mili Goście: kapłani oraz parafianie ze Starych Babic, a także poczty sztandarowe oraz reprezentanci Straży Pożarnej - zobacz zdjęcia w galerii parafialnej.

Od momentu przejęcia obowiązków proboszczowskich ks. prał. Jan Szubka w zauważalny sposób dba stronę duchową, a także materialną Parafii. Wyrazem tego jest chociażby zmiana sposobu dotychczasowego duszpasterzowania oraz liczne remonty i inwestycje.

Szczęść Boże, naszemu ks. Proboszczowi,
w posłudze ku chwale Bożej i zbudowaniu wiernych!