Przeskocz do treści

O Akcji Katolickiej w naszej Parafii

Ostatnia (przypadająca w drugiej połowie listopada) niedziela roku liturgicznego, czyli Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, jest wyznaczonym przez Episkopat Polski dniem patronalnym Akcji Katolickiej.

W naszej parafii Oddział Akcji Katolickiej dzień ten obchodzi już po raz dwudziesty trzeci. W 1996 roku Prymas Polski kardynał Józef Glemp, z inicjatywy Jana Pawła II, reaktywował Akcję Katolicką w całej Polsce, po okresie zniewolenia komunistycznego, kiedy to działalność Akcji była zabroniona.

W odpowiedzi na apel Prymasa, w naszej parafii zebrała się grupa założycielska i powołany został Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Asystentem Kościelnym dla naszego oddziału został w tamtym czasie ks. proboszcz Jan Huryn. Bo - zgodnie ze statutem Akcji Katolickiej - Asystentami Kościelnymi są proboszczowie. Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem świeckich katolików, których podstawowym celem jest formacja duchowa. Jako stowarzyszenie posiadamy osobowość prawną i reprezentację w całej Polsce. Posiadając osobowość prawną, jako stowarzyszenie katolików świeckich, możemy zgodnie z nauką społeczną kościoła katolickiego i wyniesioną formacją zdobytą na naszych spotkaniach zabierać głos w sprawach społecznopolitycznych, nieść ducha katolickiego wszędzie tam gdzie zostaniemy posłani. Wielu członków Akcji Katolickiej w Polsce, są działaczami społecznymi, radnymi, posłami na sejm i senatorami. Zgodnie z uformowanym - katolickim sumieniem, wszędzie tam gdzie zostali posłani wnoszą katolickie spojrzenie na rzeczywistość i ducha katolickiego.

Spotkania naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, a zaczynamy mszą świętą o godz.18 tej. Po Mszy św. przechodzimy do sali św. Jana w domu parafialnym, gdzie kontynuujemy nasze spotkanie formacyjne.

Od grudnia tego roku tematem naszych spotkań będzie Dekalog wg. św.Jana Pawła II, głoszonego przez Ojca Świętego podczas jego drugiej pielgrzymki do Polski w 1992 roku. Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania i do członkostwa w naszym Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej.

Szczęść Boże!     

Andrzej Gralewicz
prezes Akcji Katolickiej naszej Parafii