Przeskocz do treści

Wikariusze

ks. Sławomir Jastrzębski

Święcenia kapłańskie otrzymał w 2000 roku z rąk ks. kard. Józefa Glempa. Wcześniej od 2014 roku posługiwał jako wikariusz w par. św. Michała Archanioła na Mokotowie.

W naszej Parafii od 26 sierpnia 2021 roku.

Imieniny: 5 listopada

ks. Konrad Jasiński

Ks. Konrad pochodzi z Tarczyna. Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne. 30 maja 2020 roku w Świątyni Opatrzności Bożej przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego.

W naszej Parafii posługuje od 1 sierpnia 2020 r.

e-mail:

ks. Cezary Graczyk

Ks. Cezary pochodzi z parafii św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy. Od 25 roku życia należy do Drogi Neokatechumenalnej. Ukończył studia na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.

Ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne „Redemptoris Mater” w Warszawie na Młocinach. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 2019 roku z rąk Ks. Kard. Kazimierza Nycza. Przybył do nas jako neoprezbiter.

Posługuje jako wikariusz od 24 sierpnia 2019 roku.

Imieniny: 22 sierpnia

ks. Andrzej Kunicki

Ks. Andrzej pochodzi z parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Ukończył studia licencjackie i magisterskie z pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Przez kilka lat pracował jako kierowca w Miejskich Zakładach Autobusowych.

Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 2019 roku z rąk Ks. Kard. Kazimierza Nycza. Przybył do nas jako neoprezbiter.

Posługuje jako wikariusz od 25 sierpnia 2019 roku.

Imieniny: 16 maja w Uroczystość św. Andrzeja Boboli