Przeskocz do treści

Rezydenci

ks. dr Michał Turkowski

Ks. Michał święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. kard. Józefa Glempa w 2005 roku.

Pracuje w Kurii Metropolitalnej, gdzie jest Zastępcą Delegata Biskupa ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej oraz Obrońcą Węzła Małżeńskiego.

Imieniny: 29 września, w święto śś. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała

E-mail:

ks. dr Tomasz Kopiczko

Ks. Tomasz jest pochodzi z diecezji ełckiej, skąd został posłany w celach naukowych na UKSW.

W naszej parafii posługuje od 22 września 2017 roku. Jest opiekunem Domowego Kościoła i duszpasterzem młodych.

Imieniny: 3 lipca, w święto św. Tomasza Apostoła.