Przeskocz do treści

Dawni wikariusze

ks. Andrzej Kunicki

Ks. Andrzej pochodzi z parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Ukończył studia licencjackie i magisterskie z pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Przez kilka lat pracował jako kierowca w Miejskich Zakładach Autobusowych.

Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 2019 roku z rąk Ks. Kard. Kazimierza Nycza. Przybył do nas jako neoprezbiter.

Był katechetą w SP 352, duszpasterzem przygotowującym młodzież do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, opiekunem grupy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy naszej Parafii oraz scholi dziecięcej.

Posługiwał jako wikariusz od 25 sierpnia 2019 roku do 26 sierpnia 2023 roku.

Imieniny: 16 maja w Uroczystość św. Andrzeja Boboli

ks. Cezary Graczyk

Ks. Cezary pochodzi z parafii św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy. Od 25 roku życia należy do Drogi Neokatechumenalnej. Ukończył studia na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.

Ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne „Redemptoris Mater” w Warszawie na Młocinach. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 2019 roku z rąk Ks. Kard. Kazimierza Nycza. Przybył do nas jako neoprezbiter.

Posługiwał jako wikariusz od 24 sierpnia 2019 roku do 25 sierpnia 2023 roku. Sprawował Msze dla wspólnot Drogi Neokatechumenalnej, modlił się ze wspólnotą LA PIETA oraz odwiedzał chorych.

Imieniny: 22 sierpnia

ks. Sławomir Jastrzębski

Święcenia kapłańskie otrzymał w 2000 roku z rąk ks. kard. Józefa Glempa. Wcześniej od 2014 roku posługiwał jako wikariusz w par. św. Michała Archanioła na Mokotowie.

W naszej Parafii od 26 sierpnia 2021 roku do końca czerwca 2023 - posługiwał jako katecheta w SP 352 i był opiekunem Akcji Katolickiej i Legionu Maryi.

Imieniny: 5 listopada

ks. Damian Skiba

Ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne "Redemptoris Mater" w 2013 roku, zaś 25 maja tegoż roku z rąk Jego Eminencji Kazimierza Kard. Nycza przyjął święcenia w stopniu prezbiteratu. Do naszej parafii posłany został jako neoprezbiter.

Obowiązki wikariusza pełnił pośród nas od 25 sierpnia 2013 roku.

Od 27 sierpnia 2017 roku do końca sierpnia 2021 roku pełnił funkcję rezydenta aż do zakończenia specjalistycznych studiów i uzyskania tytułu licencjata z prawa kanonicznego na UKSW.

Imieniny: 26 września, we wspomnienie ŚŚ. męczenników, Kosmy i Damiana.
E-mail:

ks. Marcin Piecyk

Ks. Marcin przybył do nas jako neoprezbiter, czyli świeżo wyświęcony kapłan. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 2016 roku z rąk Ks. Kard. Kazimierza Nycza. Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie.

Posługiwał jako wikariusz od 3 lipca 2016 roku - czyli już w miesiąc po otrzymaniu święceń kapłańskich - do 25 sierpni 2020 roku.

Imieniny: 11 listopada, we wspomnienie Św. Marcina z Tours.
E-mail:

ks. Marcin Żugaj

Ks. Marcin ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 2015 roku z rąk Ks. Kard. Kazimierza Nycza. Przez ostanie dwa lata kształcenia w seminarium odbywał praktyki duszpasterskie w naszej parafii, a następnie tuż po święceniach kapłańskich został posłany do nas - przybył do nas jako neoprezbiter.

Posługiwał jako wikariusz od 20 lipca 2015 roku do 22 sierpnia 2019 roku.

Imieniny: 11 listopada, we wspomnienie Św. Marcina z Tours.

ks. Damian Petk

Ks. Damian ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne "Redemptoris Mater", które mieści się w Warszawie, na Młocinach. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Jego Ekscelencji Ks. Abpa Kazimierza Nycza dn. 2 czerwca 2012 r., w wigilię Uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Do naszej Parafii posłany został jako neoprezbiter, tzn. tuż po święceniach kapłańskich.

Obowiązki wikariusza pełnił od 26 sierpnia 2012 r. Wcześniej, jako kleryk związany był z jedną ze Wspólnot Neokatechumenalnych naszej Parafii. Z końcem lipca 2016 do wakacji 2018 roku posługiwał w parafii św. Teresy we Włochach. Obecnie na misji we Włoszech.

Imieniny: 26 września, we wspomnienie ŚŚ. męczenników, Kosmy i Damiana.
Kontakt mejlowy:

ks. Paweł Daszczyński

Ks. Paweł przybył do nas z parafii Św. Ojca Pio w Warszawie-Ursynowie. Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie, zaś święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 2011 roku z rąk Ks. Abpa Kazimierza Nycza.

W naszej parafii posługiwał przez 3 lata - od 26 sierpnia 2012 roku do 19 lipca 2015 roku. Od sierpnia 2015 roku posługuje na Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

Imieniny: 29 czerwca, w uroczystość ŚŚ. Piotra i Pawła.

ks. Mateusz Gluza

Ks. Mateusz przybył do naszej parafii najpierw jako diakon, gdy posługiwał nam w czasie swoich praktyk seminaryjnych, następnie jako neoprezbiter - świężo wyświęcony kapłan. Ks. Mateusz ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie, zaś święcenia prezbiteratu przyjął dnia 22 maja 2010 roku z rąk Ks. Abpa Kazimierza Nycza. Dwa dni później, 24 maja w naszej parafii odprawił Mszę prymicyjną.

W naszej parafii jako kapłan posługiwał przez 3 lata (od 26 sierpnia 2010 do 25 sierpnia 2013 roku).

Imieniny: 21 września, w święto Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.