Przeskocz do treści

Księża

Proboszcz

ks. prałat Jan Szubka

Doktor prawa kanonicznego. Sędzia Sądu Metropolitalnego I i II instancji w Warszawie. Dziekan dekanatu bielańskiego.

Wyświęcony na kapłana 6 czerwca 1982 roku w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie przez kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski.

Ks. Jan przyjął funkcję proboszcza 14 sierpnia 2007 roku, zaś uroczyście wprowadzony został do naszej Parafii 26 sierpnia tegoż roku - w Uroczystość NMP Częstochowskiej.

Imieniny: 24 czerwca, tj. w uroczystość dnia narodzin Św. Jana Chrzciciela.

Wikariusze

ks. Cezary Graczyk

Ks. Cezary pochodzi z parafii św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy. Od 25 roku życia należy do Drogi Neokatechumenalnej. Ukończył studia na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.

Ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne „Redemptoris Mater” w Warszawie na Młocinach. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 2019 roku z rąk Ks. Kard. Kazimierza Nycza. Przybył do nas jako neoprezbiter.

Posługuje jako wikariusz od 24 sierpnia 2019 roku.

Imieniny: 22 sierpnia

ks. Andrzej Kunicki

Ks. Andrzej pochodzi z parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Ukończył studia licencjackie i magisterskie z pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Przez kilka lat pracował jako kierowca w Miejskich Zakładach Autobusowych.

Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 2019 roku z rąk Ks. Kard. Kazimierza Nycza. Przybył do nas jako neoprezbiter.

Posługuje jako wikariusz od 25 sierpnia 2019 roku.

ks. Konrad Jasiński

Ks. Konrad pochodzi z Tarczyna. Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne. 30 maja 2020 roku w Świątyni Opatrzności Bożej przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego.

W naszej Parafii posługuje od 2 sierpnia 2020 r.

Rezydenci