Przeskocz do treści

Intencja Mszy świętej

Poniżej prezentujemy przykładowe intencje wraz z wyjaśnieniem.

Za zmarłych

(wystarczy wymienić imiona osób, za których ma być odprawiona Msza św.)

We Mszy św. podkreśla się imię, ponieważ otrzymaliśmy je na chrzcie św., nazwisko nie jest konieczne, ale można je dodać, zwłaszcza gdy polecamy ogólnie zmarłych z konkretnej rodziny – np.: „Za wszystkich zmarłych z rodziny Kowalskich”. W Mszach, z okazji rocznicy śmierci, można dodać rocznicę, która z kolei przypada na daną okoliczność.

W intencji dziękczynnej, za otrzymaną łaskę

np.: zdrowia, ocalenia z trudnej sytuacji życiowej, ocalenia z rozpaczy, przeżyte lata (w rocznicę urodzin, zawarcia sakramentu małżeństwa, za życie, szczęśliwe rozwiązanie, pracę, udaną daleką podróż itd.)

Intencje dziękczynne mogą być podyktowane po prostu pomyślną sytuacją życiową. Najczęściej łączy się je z prośbą o dalsze łaski i błogosławieństwo Boże, o Opatrzność Bożą na dalsze lata życia osobistego, rodzinnego, małżeńskiego.

W intencji błagalnej

np.:

- O zdrowie, potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże w życiu,
- O szczęśliwą operację i powrót do pełni sił i zdrowia (można dodać: za wstawiennictwem Matki Bożej Uzdrowienia Chorych lub św. Jana Pawła II, lub św. Faustyny Kowalskiej lub innego świętego),
- O wypełnienie się woli Bożej w życiu NN lub w intencji wiadomej Panu Bogu (gdy nie chcemy, aby wprost wymieniać naszej intencji albo jest ona długa i skomplikowana),
- O szczęśliwe rozwiązanie (w znaczeniu: szczęśliwy poród), ale też rozwiązanie jakiejś trudnej sprawy;
- O dar macierzyństwa i ojcostwa (dar rodzicielstwa) dla NN,
- O dary i łaski Ducha Świętego dla NN (np. dla swoich dzieci) i wzrost w mądrości i łasce u Boga i u ludzi,
- O rozeznanie powołania,
- O uwolnienie od skutków grzechu i zła,
- O dar pojednania i przebaczenia w rodzinie;
- O wyzwolenie z nałogu (...),
- O dobrą pracę i środki do życia,
- O łaskę dobrej śmierci (za wstawiennictwem św. Józefa - Patrona umierających);
- O ulgę w cierpieniu i umocnienie w słabościach;
- O odnowienie w miłości, wierności i zgodzie małżeńskiej.

Zaproponowane intencje nie wyczerpują wszystkich okoliczności naszego życia, ale mogą być pewną podpowiedzią, że praktycznie zawsze możemy Bogu dziękować i Go prosić. Intencje dziękczynne i błagalne można łączyć i dostosować do swojej sytuacji, w której chcemy powierzyć się Bożej Opatrzności i pokornie prosząc o wypełnienie się woli Boga. On zawsze daje nam to, co najbardziej konieczne i niezbędne dla naszego zbawienia.

Mszy św. nie traktujemy magicznie, ale starajmy się w nią włączyć przez pełne uczestnictwo (z przyjęciem Komunii św.), a stanie się dla nas i naszych bliskich, których polecać będziemy, jeszcze owocniejsza i obfitsza w trwałe skutki łask Bożych.

Przygotował: ks. Andrzej @ www.lamand.pl

***
Warto znać: