Przeskocz do treści

Zespół charytatywny „CARITAS”

 

tel. 22 669 70 81

(w godzinach pracy kancelarii parafialnej)

 

Na podstawie inicjatywy ks. prał. Jana Huryna, decyzją dyrektora Caritas Archidiecezji Warszawskiej z dn. 4 lipca 2007 r. zgodnie ze Statutem Caritas A.W. powołany został do istnienia Parafialny Zespół „Caritas” przy Parafii Rzymsko-katolickiej Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie przy ul. Conrada 7. Zespół wykonuje zadania wskazane instrukcją Konferencji Episkopatu Polski z dn. 30 listopada 1989 r. o pracy charytatywnej parafii, a także czerpie inspirację i wzory z działalności charytatywnej i społecznej prowadzonej na terenie Archidiecezji Warszawskiej.

Zespół "CARITAS" organizuje m.in.:

  • W każdy piątek w godz. 15.00-17.00 odbywają się cotygodniowe dyżury członków zespołu. W czasie dyżurów przyjmowane są dary od naszych parafian, które następnie rozdawane są osobom, którym mogą się one przydać. Tego dnia mogą również zgłaszać się osoby potrzebujące.
  • W tym miejscu prosimy ofiarodawców, aby przez szacunek dla osób w przyszłości obdarowanych, a także obsługujących, dostarczali wyłącznie odzież (bez bielizny osobistej), obuwie i zabawki w dobrym stanie (tj. niezniszczone i czyste). Można też po uprzednim uzgodnieniu ofiarować drobne przedmioty użytku domowego - również nieuszkodzone i sprawne technicznie.
  • Prowadzimy też akcję pośredniczenia między ofiarodawcami a osobami potrzebującymi pod hasłem: "Jeśli masz jakiś przedmiot użytku domowego, który chciałbyś ofiarować komuś potrzebującemu - zgłoś ten fakt u nas. My pomożemy Ci znaleźć osobę, której może być on potrzebny".
  • Każdego roku z okazji świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia rodzinom niezamożnym oraz osobom samotnym, przewlekle chorym i niepełnosprawnym, szczególnie będącym w sędziwym wieku, rozdawane są żywnościowe paczki świąteczne, a dzieciom tych rodzin także zabawki i słodycze.
  • W ramach akcji dożywiania dzieci z ubogich rodzin na koszt parafii w szkole wydawane są codziennie bezpłatne obiady, które niekiedy stanowią podstawowy posiłek dziecka.
  • Niezamożnym rodzinom, szczególnie posiadającym więcej niż jedno dziecko w wieku szkolnym, pomagamy poprzez udzielanie zapomóg na pokrycie części kosztów tzw. wyprawek szkolnych.
  • W ramach wypoczynku letniego zapewniamy tym rodzinom możliwość uzyskania (po cenie ulgowej) skierowań na kolonie letnie dla dzieci organizowane przez Caritas naszej archidiecezji.


W rubryce o numerze 124 wpisuje się konkretną kwotę, będącą 1% należnego podatku.