Przeskocz do treści

W środę popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post. Nasze głowy zostały posypane popiołem na znak pokuty.

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” Mk 1, 15b

Co to jest POST? Kiedy Pan Jezus powiedział, swoim uczniom, że będą pościli? Kiedy On odejdzie do Ojca niebieskiego. Uczniowie Jana Chrzciciela mieli pretensję do Jezusa, kiedy zobaczyli, że  Jego uczniowie nie poszczą, a oni muszą pościć; co odpowiedział im wówczas Jezus? Czyż mogą goście weselni pościć, kiedy pan młody jest z nimi? Ale przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego i będą pościć. Co Pan Jezus miał na myśli?

Post jest tęsknotą, będą pościć oznacza będą tęsknić kiedy Pan Jezus odejdzie do Ojca, tzn.  odczuwać pragnienie Boga, pragnienie miłości, szczęścia. Czas Wielkiego Postu jest więc czasem wielkiej tęsknoty za Jezusem; Bóg tęskni za nami, a my tęsknimy za Bogiem. Bóg właśnie wyszedł na pustynię, aby nas szukać. 40 dni będzie narażony na niebezpieczeństwo śmierci, bez wody, bez jedzenia, spał będzie na kamieniu, dręczony przez szatana, wszystko z miłości do nas; z szalonej miłości do mnie i do Ciebie; i my za Jezusem 40 dni będziemy pościć, szukać Jezusa, aż spotkamy się z Nim w tajemnicy ZMARTWYCHWSTANIA.

PODSTAWOWE FORMY POKUTY: modlitwa, post, jałmużna.

Post (ograniczamy słuchanie muzyki, używanie telefonu, internetu, gier i zwracamy serce do Boga, staramy się o Nim pomyśleć, o Bogu, który mnie szuka; pomyśleć o spowiedzi; o moim uczestnictwie w niedzielnej Eucharystii; o udziale w nabożeństwach pokutnych: w Drodze Krzyżowej czy Gorzkich żalach, aby rozważyć co Pan Jezus dla mnie wycierpiał; o dobrze przeżytych szkolnych rekolekcjach wielkopostnych; poświęceniu czasu na modlitwę, naukę pacierza)

Czytaj dalej... "[Bierzmowanie 2020] Informacje po 1 marca 2020"

Kochani kandydaci i rodzice! Informacje ze spotkania 26 stycznia.

1/ W niedzielę 26 stycznia, w obecności wspólnoty parafialnej oraz naszych rodziców uroczyście przyjęliśmy oraz wyznaliśmy wiarę w Jezusa Chrystusa, a więc wiarę całego Kościoła rzymsko-katolickiego, którego jesteśmy członkami. Wyznanie wiary podczas Mszy, które ma miejsce po homilii, nasze katolickie Credo nazywamy również symbolem nicejsko- konstantynopolitańskim. To duży krok w przygotowaniu do bierzmowania. Tę właśnie wiarę umocni w nas Sakrament Bierzmowania.

Czytaj dalej... "[Bierzmowanie 2020] Informacje po 26 stycznia 2020"

Symbol konstantynopolitański -
Wyznanie wiary mszalne
(„Wierzę w Jednego Boga... ”)

Na początku przygotowania do Bierzmowania - w obecności rodziców i całej wspólnoty wierzących - zostaliście przyjęci do grona kandydatów do Bierzmowania. Przed nami Obrzęd przekazania symbolu wiary - 26 stycznia, Niedziela, godz. 18.00. Uroczyście uznamy za swoją wiarę, którą wyznaje cały Kościół rzymsko-katolicki. Wiarę kościoła do którego przynależymy my i nasi rodzice.

Przychodzimy do kościoła 17.50!!!, zajmujemy zarezerwowane miejsca na środku, chwilę przed nastąpi przygotowanie do celebracji; Uwaga!!! tego dnia obecność rodziców obowiązkowa.

Czytaj dalej... "[Bierzmowanie 2020] Informacje po 5 stycznia 2020"

Uwaga, Kandydaci do Bierzmowania!

1. Rozpoczął się ADWENT – czas bezpośredniego przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Adwent jest to czas radosnego oczekiwania wraz z Maryją i św. Józefem na narodziny Dzieciątka Jezus, naszego Zbawiciela. Jezus Chrystus przychodzi, aby pojednać nas z Bogiem i braćmi.

Do Bożego Narodzenia przygotowujemy się przez:

Czytaj dalej... "[Bierzmowanie 2020] Informacje po 24 listopada 2019"

II SPOTKANIE ORGANIZACYJNE, 27 października – skrót informacji

  1. Zachęcam do codziennej lektury KATECHIZMU BIERZMOWANEGO.
  2. Na spotkaniach ze swoimi animatorami kandydaci będą zdobywać wiedzę religijną, zwłaszcza o Panu Jezusie oraz pogłębiać swoją wiarą. Będę poruszane różne tematy: (program Archidiecezji Warszawskiej)
  3. Kim jest Jezus Chrystus? Kim jest dla mnie?
  4. Czym jest kościół? Co to są sakramenty? Ile ich jest? I jak z nich korzystać?
  5. O Spowiedzi świętej.
  6. O Mszy świętej. Słowo i Ciało Pańskie jako pokarm w drodze do nieba.
  7. Poznamy strukturę Biblii, Słowo szczególne, natchnione.
  8. Porozmawiamy o przykazaniach.
  9. O modlitwie. Jak modlił się Jezus? Poznamy różne formy modlitwy wspólnotowej i indywidualnej.
  10. Kim jestem? Moja tożsamość. Być chrześcijaninem. Być człowiekiem. Być mężczyzną. Być kobietą. Moje ciało jest Świątynią Boga. Godność ciała ludzkiego. O ludzkiej seksualności. Problemy okresu dojrzewania.
Czytaj dalej... "[Bierzmowanie 2020] Informacje na 27 października 2019"